hur man odlar blågröna alger i ett vatten trädgård

Cyanobakterier, eller blågröna alger, är en mycket primitiv livsform som skapar mat för många nivåer av naturens näringskedja. Växande blågröna alger i vattnet trädgård kommer att locka vattendjur och kommer att lägga levande färger till vatten trädgårdsmiljö. Följ dessa tips för att odla blågröna alger framgångsrikt.

Steg 1: Upprätta din Water Garden

Steg 1: Upprätta din Water Garden

Placera vatten trädgård behållare eller damm på en plats där det kommer att få mer än 6 timmars solljus per dag. Se till att den har en ljus-färgad hud eller bas insidan, eftersom detta uppmuntrar alger för att bilda genom att reflektera solljus från botten av vatten trädgård. Håll vattnet stillastående, så lugn, främjar varmt vatten tillväxten av blågröna alger.

Steg 2: ge näring

Steg 2: ge näring

Steg 3: Håll vattnet varmt

För att påbörja tillväxten av blågröna alger, tillsätt lite dagvatten till damm från en närliggande sjö eller ström. Detta spottas vatten, full av partiklar, har massor av näringsämnen för blågröna alger att livnära sig på, såsom fosfor och kväve. Algerna ger mat för zooplankton, mikroskopiska vattenlevande djur som är den primära mat för småfisk.

Steg 4: Harvest Alger Regelbundet

Steg 3: Håll vattnet varmt

Försiktighetsåtgärder

Blågröna alger växer bäst i vatten över 70 grader F (21 C). Om ditt område har varm dagar men kalla nätter, täcka vatten trädgård på natten för att behålla den varma temperaturen i vattnet.

Steg 4: Harvest Alger Regelbundet

Ta del av den blå-gröna alger från ytan av damm med en pool skimmer, att låta solljus för att nå botten. De blågröna algerna producerar syre under fotosyntes på dagtid och konsumera det på natten under andning, så att de snabbt kan använda upp syre i vatten trädgård. Om detta händer, kommer din andra vattendjur förgås. Placera den återvunna alger i din trädgård eller kompost och vatten den lätt direkt. Om du har mycket torr jord, kan den blå-gröna alger hjälpa jorden binda ihop och behålla vatten, vilket gör den mer användbar för odling av växter av alla slag. Blågröna alger har också visat sig minska sälta och balansera hög alkalinitet i marken används för att odla ris.

Försiktighetsåtgärder

Övervaka annat liv i vatten trädgård, särskilt rotade botten växande växter. Om de börjar dö, då din alger tar upp för mycket utrymme i vattnet trädgården, och du kommer att behöva ta bort en del dagligen för att bibehålla en hälsosam livsmiljö för vattenlevande organismer. Låt inte husdjur eller husdjur att dricka vattnet från vattenträdgård. Mest blågrönalger förråd ingredienser för ett giftigt ämne i sina celler och släpp den i miljön när de dör. Det kommer att orsaka illamående, kräkningar och ryckningar, och kan orsaka nervskada till djur som kommer att döda dem inom 1 eller 2 dagar efter intag av toxinet. Håll små barn borta från vattnet trädgården samt, och avskräcka dem från att vada i vatten trädgård eller stänk vatten på sig.