hur man installerar en pooldäcket avlopp

Det är viktigt att ha ett avloppssystem som kommer att hålla din pool däck eller uteplats fri från stillastående vatten. Detta i sig är nödvändigt som en säkerhetsfaktor ingen halkar när de går runt poolområdet. Detta är också en bra kosmetisk förbättring vad stående vatten är inte attraktivt. Du kan enkelt lära sig att installera en pooldäcket avlopp. Beskrivs nedan finns åtgärder att vidta för att göra arbetet med vanliga hem leverans lagra objekt. Det finns också produkter på marknaden som påstår sig vara ett enkelt sätt för dig att installera en pool avlopp, med hjälp av sina delar, utan att behöva gräva diken. Dessa är också tillgängliga i olika färger och kan användas för andra ändamål dränerings, enligt tillverkaren. Om du vill driva den här typen av installation, måste du göra ytterligare forskning.

Du vill vara säker på att du placerar dina avloppsrör under frostlinjen om du är i ett klimat som upplever frost och frost. Detta kommer att bidra till att hålla uteplats asfaltläggare från buckling när marken fryser,. Ta en titt på din pool som är i bruk och notera där vattenbassänger. Det är där du vill placera din pool avlopp. Det kommer att vara mest effektiva i området med den mest vatten. Det kan vara lättare att installera avlopp nära till kanten av våra däck så att du inte behöver göra för mycket cement arbete, så håll detta i åtanke också.

Steg 1 – Plan

Du kommer att behöva gräva ett djupt dike. Detta kommer att vara för din vattenflödet från avloppet i din gård och bort. Du vill ha diket änden bort från poolen. Var medveten om dina grannar när du bestämma var att avsluta ditt avlopp,. Medan gräva diket, vara säker på att gradera det så att flytta bort vattnet från avloppet. Återigen, kom ihåg att hålla rören under frostlinjen.

Steg 2 – gräva ett dike

Mät längden av diket för att avgöra hur mycket PVC rörsystem du behöver för jobbet. Om du kan hitta det, kan det vara en god idé att köpa rör som har ett par dräneringshål i det. Detta kommer att bidra till att sprida ut vattnet som det rinner och du kommer inte att ha alla dina vatten dränering i slutet av raden.

Steg 3 – Mät

Innan om rören i diket måste du linje den med ärter eller annan grus. Detta kommer att underlätta dräneringen processen. Lägg din PVC rörsystem över gruset.

Steg 4 – Linje diket

Du kan behöva skära ett hål i cement eller dina gatstenar att installera avloppsgaller. Med användning av en armbåge vinkel under dräneringskåpan, fäst slangen till avloppsröret. Fyll i alla cement eller asfaltläggare du var tvungen att ta bort för installation,. Du är nu redo att fylla diket tillbaka in med jord och njuta av din pool.

Steg 5 – Anslut till avloppsgaller