hur man installerar en bildskärm på en rv avfallstank

Om du vill lägga till en bildskärm till RV avfallstank, då måste du överväga vilken typ av bildskärm du vill. Den vanligaste typen av monitor för avfallstanken i din RV är en sensor, som ljuder en varning när tanken behöver tömmas. Detta garanterar att du aldrig kommer att ha en överflödande RV avfallstanken. Installera dessa typer av sensorer är inte alltför svårt.

Börja med att tömma ut din avfallstank och se till att det är helt ren. Du bör sedan lägga din RV i parken på en nivå, plan yta. Applicera den akuta handbromsen. Stäng av vattnet och elförsörjningen till RV avfallstank, och sedan öppna den. Du bör kunna se till botten. Använd en trasa för att rensa bort den sida där skärmen kommer att placeras.

Steg 1 – Förbered din tank

Ta bildskärmen ur förpackningen och åtgärda anläggningen fläns på sidan av tanken. Placera bildskärmen i tanken, och skruva fast den på plats med hjälp av bultar som. Dra övervakningsledning ur tanken. För in ledningar anslutning in i en närliggande plugg. Slå på bildskärmen, och kontrollera att den fungerar.

Steg 2 – Installera bildskärmen