hur man identifierar giftiga hus mögel i ditt hem

Närvaron av fula mögel i ditt hem ska inte bara föranleda en ren upp, men också att undersöka om det är giftigt hus mögel. Eftersom det finns många olika typer av mögel, är det viktigt att ta några steg för att avgöra vad du har att göra med, så att du vet hur man handskas med det.

Det finns flera krav som måste vara på plats för mögel att utvecklas och växa och du kan vara relativt säker på att du har giftiga hus mögel om de är närvarande. Mögelsporer är den första och mest uppenbara av de krav, dessa luftburna partiklar är bokstavligen överallt deras minimala storlek gör det opraktiskt att försöka ta bort dem från omgivningen. Du kommer inte ens inser att de är närvarande, om de inte hittar någon näring för att hjälpa dem att växa. Denna andra krav kan variera från oljan kvar när du trycker på ett objekt till något organiskt material. Vissa temperaturer tenderar att krävas för mögel att växa och detta är ofta densamma som människor att leva i! Högre luftfuktighet kan påskynda tillväxten av mögel. Den slutliga kravet är fukt och områden där det finns höga halter av fukt kan vara problematiskt. Om du har alla dessa aspekter förekommer bör du undersöka vidare.

Steg 1 – Orsaker

Giftiga hus mögel avgudar varma fuktiga områden som tenderar att vara avskild så den första indikationen får du ofta kommer att vara en distinkt smaklös lukt – som att gå genom en tät skog. Där du upptäcker denna doft, men det finns ingen visuell indikation på var det kommer ifrån, måste du undersöka vidare. Om du plötsligt befinner dig lider huvudvärk eller influensaliknande symtom medan i huset men mår bra när bort från fastigheten, bör detta användas som en uppmaning att något är fel. Oförklarlig vattenstämplar på väggar och tak bör inte ignoreras eftersom detta kan vara ett tecken på mögeltillväxt. Skalar skrivbordsunderlägg eller flagnande färg är ett tecken på en fuktproblem och väggbeklädnad kan dölja mögel. Vattenledningar som har lidit skada kan resultera i en toxisk hus mögel problem på grund av närvaron av fukt läcker från rören.

Steg 2 – Indikationer

Men du bör försöka att inte störa någon instans av giftiga hus mögel som du hittar, är det fortfarande viktigt att skydda dig bara i fallet. Sätt på några overaller, skyddsmask och handskar innan klättra in i områden som vinden eller kryp som kan grogrunder för mögel på grund av sin bristande ventilation. Förutom baksidan av peeling tapeter, använd facklan att kontrollera hörn och kanter för mögel. Var medveten om att mögel kan variera i färg från rosa till svart, men kommer att ta på samma ojämn fläckiga utseende som kan vara av fläckar som varierar i storlek. bör behandlas även en liten lapp av mögel med eftersom det kan leda till ett större problem om de lämnas åt sitt öde.

Steg 3 – Undersök