hur man identifierar en läcka i centrala luftkonditionering

En central luftkonditionering eller kylsystem kan läcka ibland vatten på grund av igensättning av dräneringsröret. Alla typer av centrala AC producerar kondensat och AC kommer att ha ett uppsamlingskärl för att hålla kondensat. Ett dräneringsrör är fäst vid dräneringstråget som tömmer kondensatet utanför. Ibland på grund av igensättning av dräneringsröret, kan vatten läcka från AC. Att hitta om din AC läcker måste du leta efter vissa aspekter.

Kontroll av dräneringstråget regelbundet kommer att hjälpa dig att identifiera om din AC läcker. Öppna AC kylbatteri skåp och se om tråget är översvämmad. Om det är, då kan du vara säker på att din avloppsrör är igensatt och det måste rensas.

Steg 1: Kontroll av dräneringstråget

Du kan rensa avloppsröret med hjälp av blekmedel och vatten. Annars använder en pump och vatten för att driva vatten genom dräneringsröret.

Steg 2: Rensa dräneringsröret

Kontrollera om vattenfläckar på golvet runt AC utrustning och under “A” ram kylslinga. Detta hjälper dig att veta om din AC har läckt.

Steg 3: Kontroll av vattenfläckar