hur man håller sneda hörn med en fjäderklämma

Fjäderklämman har utformats för att göra det mycket lätt att klämma sneda hörn. Med hjälp av en fjäderklämma är snabbt och enkelt. Bara vara säker på att inte använda den för konstruktionsändamål.

Steg 1 – Se till att fjäderklämman har lidit någon skada. Backarna och handtag klämma är särskilt känsliga för skador.

Steg 2 – Kontrollera att fjädern i centrum av klämman har tillräcklig styrka för att hålla de material som skall klämmas fast, genom att öppna och stänga klämfjädern själv.

Steg 3 – Applicera någon klistermaterial, som kommer att binda samman träbitar tillsammans. Rikta bitarna som skall klämmas ihop och dra handtagen på fjäderklämman tillsammans för att öppna sina käftar.

Steg 4 – Placera fjäderkläm s öppna käftar över träbitar och försiktigt släppa handtagen för att klämma ihop bitarna. Var medveten om att klämmor ibland kan sned bitarna som skall klämmas och justera (och Spänn) i enlighet därmed. Tillåt gott inrätta tid (i allmänhet åtminstone en timme), innan du tar bort fastklämda bitar från fjäderklämman.