hur lätt att ta bort en papperskorg komprimator

En papperskorg komprimator är en apparat som är installerad i ditt kök skåp. Det används för att kompakta avfallsmaterial som lätt kan pulveriseras och komprimeras till en mindre hanterbara paket som motsätter sig att placera material direkt i soporna.

Om du väljer att kompakta material och inte längre har ett behov av papperskorgen komprimator eller om papperskorgen komprimator inte längre fungerar som den ska, kan du enkelt ta bort papperskorgen komprimator följa stegen, verktyg och material som anges i denna how-artikel.

Steg 1: Ta bort papperskorgen Compactor Door

Stäng av strömmen till papperskorgen komprimator innan du börjar dess avlägsnande. Använd en skruvmejsel eller spärr med skruvmejsel fäste för att avlägsna dörren till papperskorgen komprimator. Detta kommer att göra det lättare att dra papperskorgen komprimator ut utan att ha dörren flyga ut på dig.

Steg 2: Dra papperskorgen Compactor Out

Skaka papperskorgen komprimator inuti skåpet bostäder, dra den framåt för att dra bort den från huset. Koppla ur sopkomprimeringsanordning när den kommer fri från höljet.

Steg 3: Byt skåpdörren

Placera en ny skåpsdörr i öppningen där papperskorgen komprimator kom ut, fästa dörren med hjälp av de nödvändiga gångjärn och dörrbeslag.